dev maza malhari lyrics saksham sonawane

Dev Maza Malhari lyrics – Saksham Sonawane Sangram Jadhav


Dev maza malhari lyrics in Marathi sung by Saksham Sonawane. Dev maza malhari song lyrics written by Shilpa Jadhav.

        


Dev Maza Malhari lyrics marathi (देव माझा मल्हारी)

देव माझा मल्हारी
श्वास माझा मल्हारी
माय माझी मल्हारी
बाप माझा मल्हारी 

किरपा त्याची आम्हावरी

सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जयमल्हार

सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जयमल्हार

माय असे तो बाप असे तो भक्तांचा कैवारी असे तो

काट्याकुट्यातून धावे देव मल्हारी

हाक देता येतो दारी देव मल्हारी
हाक देता येतो दारी देव मल्हारी

ध्यान माझं मल्हारी
भान माझं मल्हारी
ज्ञान माझं मल्हारी
प्राण माझा मल्हारी
किरपा त्याची आम्हावरी

सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जयमल्हार
सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जयमल्हार

जेजुरगडचा राजा माझा रुद्राचा अवतार मल्हारी जरी असे रुद्राचा अवतार मल्हारी
माया त्याची बापावानी आम्हावरी
माया त्याची बापावानी आम्हावरी

आस माझा मल्हारी
ध्यास माझा मल्हारी
घास माझा मल्हारी
भास माझा मल्हारी

किरपा त्याची आम्हावरी

सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जय मल्हार

सदानंदाचा येळकोट
येळकोट येळकोट जय मल्हार
Reactions

Post a Comment

0 Comments